Dick van Heun

Steun voor alle mantelzorgers

Dick van Heun is initiatiefnemer en voorzitter van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland; het eerste platform dat hulp biedt aan mantelzorgers. Een organisatie die inmiddels niet meer weg te denken is uit Nederland.

De bijna 89-jarige Dick is een gelovig mens; opgevoed voor kerk, staat en maatschappij. Het goed doen zit hem in de genen. Dick heeft dan ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. “Dat deed ik tijdens mijn carrière op politiek en maatschappelijk gebied”, vertelt Dick. “Bij ons thuis was dit trouwens heel gewoon. Dat deed mijn vader en mijn vaders vader.”

Kennis vergaren
Dick gaat terug naar het jaar 1990, het jaar waarop zijn echtgenoot de diagnose reumatoïde artritis kreeg. “Binnen een jaar zat mijn vrouw in een rolstoel en was ik mantelzorger”, vertelt Dick. “Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in het onderwerp mantelzorgschap. Ik ben me gaan inlezen om vervolgens weer mijn kennis te delen. Zo ben ik lezingen en voorlichtingsavonden gaan geven op scholen, in ziekenhuizen en instellingen.”

Platform Belangenbehartiging Mantelzorg
Dick wilde meer doen met zijn opgedane kennis, meer mensen bereiken. Dat resulteerde in 2002 tot het eerste Platform Belangenbehartiging Mantelzorg van Nederland. De website, www.stemvandemantelzorger.nl, werd in 2004 een officiële organisatie en in 2008 een stichting met steun van de Overheid. De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede/Spaarnwoude waren bereid om het Platform te subsidiëren.

Ervaringsdeskundige
We kunnen Dick gerust een ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg noemen. Toch zullen niet alle mantelzorgers zich geroepen voelen iets voor deze groep te doen. Immers, ze hebben het vaak al zo druk. Dick: “Waarom ik dat wel deed? Simpelweg omdat ik het belangrijk vond. Je moet je bedenken dat deze groep Nederlanders 75% van de totale zorg levert. Het is een zware taak en het werd de hoogste tijd voor een organisatie waar de belangen voor deze groep behartigd werden. Een soort vakbond voor mantelzorgers zeg maar.”

Luisterend oor
Platform Belangenbehartiging Mantelzorg is uitgegroeid tot een volwassen organisatie met jaarlijks verschillende bijeenkomsten, evenementen (zoals de Dag van de Mantelzorg), participatie in Wmo-raden en andere belangenverenigingen. “Het is een plek waar een luisterend oor wordt geboden en waar praktische adviezen worden gegeven. Daar ben ik natuurlijk best trots op. En volgend jaar wordt er in totaal 200.000 euro van de gemeente aan mantelzorgers geschonken. Geen idee hoe dat presentje eruit gaat zien, maar ik hou het vuurtje wel warm”, lacht hij. 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Je zou denken dat Dick met zijn respectabele leeftijd nu zelf wel wat hulp zou kunnen gebruiken, maar niets is minder waar. Buiten zijn huishoudelijke hulp doet hij nog alles zelf. Sterker nog, hij is mantelzorger voor iemand uit zijn omgeving. Buiten dat geeft hij nog vaak advies. Belangeloos. Lang is de rij van functies die Dick in de mantelzorgwereld bekleed heeft en nog steeds bekleedt. Niet alleen bij het Platform, maar ook bij de landelijke vereniging voor mantelzorg, Mezzo (tegenwoordig MantelzorgNL), bij de Unie van Vrijwilligers en in de Wmo-raad van Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor al zijn goede werk ontving Dick op de Dag van de Mantelzorg in 2012 al een koninklijke onderscheiding: hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En nu hangt er ook nog een portret van hem in het Frans Hals Museum. “En eer natuurlijk!”, reageert Dick. “Eerlijk is eerlijk, ik vind het wel leuk om in de picture te staan.”

Gezichten van Noord Holland

frans hals museum
amsterdam museum
Gezichten van Noord-Holland wordt mogelijk gemaakt door
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap